پروژه مترو خط ۳

1399/04/25 22:03

این شرکت مناقصات بیمه های مهندسی و مسئولیت اکثر بخشهای مترو خط ۳ را انجام داده است